Phố cổ Văn Miếu Quốc Tử Giám Rađa k8-60 Tháp chỉ huy bay Pháo cao xạ YAK52 YAK52
Tài nguyên

OpenSceneGraph

Thư viện Open Scene Graph còn được biết với tên viết tắt OSG cho phép phát triển các sản phẩm mô phỏng bay, trò chơi, các sản phẩm thực tại ảo. bằng cách cung cấp các lớp đối tượng khung dựa trên thư viện bậc thấp Open GL, cho phép tối ưu dữ liệu và tăng tốc hiển thị đồ hoạ ba chiều và nhiều tiện ích bổ xung giúp pháp triển nhanh ứng dụng đồ hoạ cao cấp.

Trang web trính thức của OSG và các thư viện có liên quan trực tiếp

 • Open Scene Graph
 • Các câu hỏi thường gặp khi lập trình với OSG
 • Diễn đàn OpenSceneGraph
 • Win32 binaries của MikeWeiblen(approve sites)
 • Thư viện OpenThreads(approve sites)
 • Thư viện OpenProducer(approve sites)
 • Các thư viện độc lập OSG

Các ví dụ phục vụ học tập

 • Cài đặt và cấu hình OSG
 • Cube Maps
 • osgTutorials(approve sites)
 • Tính toán Bounding Box của an osg::Node
 • GetWorldCoordOfNodeVisitor